BookCoverImageWith nuances, humor and existential slant Francis Stevens George tells a story about two black, fictional characters, one British and one African from Somalia, and their efforts to integrate into Norway. The story was first written in 1999.
The book provides a credible picture of the prejudice that the various minority groups have towards each other, not to mention towards the host country. Racism is described by the author in a realistic and direct manner, sometimes too direct and vivid. The author goes deep into the dark sides of some of the characters.
The descriptions of the hurt feelings about not being good enough, not successful, regrets, lost,just running around, are universal and easily recognizable. The author describes the general feelings of not belonging, loneliness and longing love without sentimentality and romanticism. At the same time the author shows how complex and difficult real integration is.

 

Norwegian:

Med nyanser, humor og eksistensielle problemstillinger forteller Francis Stevens George en historie om to svarte, fiktive karakterer, en britisk og en afrikansk, og deres streben etter å bli integrert i Norge. Historien ble først skrevet i 1999.

Boken gir et troverdig bilde av fordommer som de ulike minoritetsgruppene kan ha overfor hverandre. Rasisme skildres av forfatteren på en realistisk og direkte måte.

Beskrivelsene av de såre følelsene rundt det å ikke være bra nok, ikke lykkes, kanskje angre på det man har forlatt, bare drive rundt, er universelle og lett gjenkjennbare. Forfatteren beskriver BookCoverImageallmenne følelser av å ikke høre til, ensomhet og kjærlighetslengsel uten sentimentalitet og romantiseringer. Samtidig får forfatteren frem hvor sammensatt og vanskelig reell integrering er.

 

Det er bare en person med livserfaringer og godt utviklede empatiske evner, i tillegg til å være en verdensborger og samtidig nordmann, som kan gi så levende beskrivelser av å være svart, hvit, eller hvit inni og svart utenpå.

Links to extracts-Chapter 1

Link to extracts-Chapter 7

Norsk utdrag

Book Review-Norwegian

Buying the book