Francis Stevens George har gjort det igjen! Han bringer Afrika og verdenssamfunnet til Norge og Norge til Afrika. Denne gangen retter han søkelyset mot legemiddelindustrien og en kynisk utnyttelse av uskyldige mennesker i Vest-Afrika. Denne problemstillingen klarer han på elegant vis kople opp mot historiske hendelser, både på det afrikanske kontinentet og i verdenssamfunnet, medisinske fakta og ikke minst personskildringer. Dette gir fortellingen en spennende kombinasjon av dypdykk i andre kulturer. Vi får innsikt i mange verdener; bistand- og frivillighetsarbeid, farmasøytisk industri, verdenskrig og borgerkrig, og ikke minst psykologisk motiv og beveggrunner til at mennesker tar de valgene de tar.
Stevens George har skrevet en unik, lettlest og lærerik bok om kultur og ukultur i fantasirik, skjønn forening!