Hvorfor var en gruppe personer fra Vest-Afrika immune mot ikke bare Ebolaviruset, men også malaria, HIV, African trypanosomiasis, Cholera, Chikungunya og Crimeanâ Congo hemorrhagic fever (CCHF). Hva betyr Golden Blood, og hvilken rolle har disse Vest-afrikanske “Supermenneskene” i kampen for et sykdomsfritt samfunn?

Har det noe med ammunisjonen som ble brukt under borgerkrigene i Liberia and Sierra Leone å gjøre? Er det mulig at det har oppstått genmutasjoner i en gruppe mennesker fra Vest-Afrika?
Midt imellom Sierra Leone og Liberia, ligger leiren Camp NoE. Camp NoE er forkortelse for Camp Noebola. Men hvorfor så mye hemmelighold rundt Camp NoE, før alt blir avslørt av en norsk sykepleier? Hvem var denne sykepleieren som valgte å jobbe i Vest-Afrika? Verdens stormakter forberedte seg til krig over Camp NoE. Camp NoE handler ikke bare om territorielle interesser; om posisjonering av
makt, eller om suverenitet til et land og utnyttelse av et folk. Camp NoE handlet mer om korrupsjon, makten som den farmasøytiske industrien besitter, og om et skifte i det globale politiske og økonomiske paradigme.