handshake“But we were in favour of this!” Oddvar gjorde det helt klart. “What the public did not know, is that we could get an opportunity to obtain lucrative oil drilling rights in three African countries through this American company.”
Oddvar så ut som om han var fornøyd med seg selv. Ambassador var tilsvarende glad for å høre dette.

Dette var en del av dagsorden for den The Natives, å opprette en Norwegian Corporate Giant, for å sikre kommersielle interesser i flere bransjer utenlands-spesielt i Afrika.
Det var ekstra oppløftende at Oddvar snakket om hvordan The Natives ville gi Afrika den høyeste prioritet i sin utenrikspolitikk. Afrika var fremtiden; det neste skrittet og de – The Natives – skulle spille en nøkkelrolle i Afrika. Han fortsatte med å si at mange, i The Natives mente at Afrika har blitt oversett for lenge. Med store oljeforekomster og andre naturressurser, kan Norge sørge for en økonomiske posisjonering gjennom borerettigheter og andre kommersielle aktiviteter og investeringer i Afrika.

I mange år ble Afrika av Norge betraktet som et fattig kontinent. Et kontinent som var en mottaker av norsk bistand, i stedet for å bli anerkjent som et kontinent for investeringer. Faktisk, var det en periode bannlyst å snakke om å «gjøre forretninger» i Afrika. Selskaper som hadde etablert seg i Afrika, ble sett ned på, for de «utnyttet de fattige». Derimot, hvis man gjorde bistandsrelaterte ting eller veldedighetsarbeid, var du en helt.

Oddvar beklaget på vegne av den forrige regjeringen, og alle tidligere regjeringer, for behandlingen av Afrika. For å se på Afrika som «basket case or like flogging dead horses.» “Those Governments have treated Africa as a “showcase” for their good deeds, påstod han.

Norge har etter hans mening brukt bistandskortet i forholdet til Afrika, for å høste internasjona anrkjennelse og klapp på skulderen, uten å egentlig endre noe når det kommer til stykket.
I tråd med deres Pro-globalisering- holdning, ønsket ikke The Natives å drive bistand, men heller prioritere business. De ønsker å presse oljefondet til å plassere 20% av midlene i afrikanske aksjer. Selv om dette ikke var noe nytt, var de de første som hadde dette som en offisiell politikk. Men, med den for tiden lave avkastningen til fondet, må dette vente.

Etter å ha tilbrakt hele sitt voksne liv i USA, ble Ambassadøren veldig fascinert av denne “Janteloven”. På en måte ga Janteloven forklaringen på flere aspekt ved det norske samfunn og det norske folk.

Han begynte å forstå hvorfor politikere og regjeringsmedlemmer tok offentlig transport og hvorfor de handlet på nærbutikken som alle de andre, uten at folk nesten gadd å ense dem.

Han begynte også å se hvordan Janteloven kunne ha vært sunt for Afrika; det Afrika som hans foreldre og besteforeldre ble født inn i.

Hvis bare koloniherrene ikke hadde opptrådt helt i kontrast til de 10 prinsippene i Janteloven, hadde det kanskje vært færre borgerkriger og stammekonflikter.

Koloniherrene fortalte afrikanerne at de var mindre smarte, at de var underlegne, og at afrikansk kultur og praksis var usivilisert og gammeldags.

Da koloniherrene dro, formidlet de nye afrikanske statslederne akkurat det samme budskapet til folket sitt.