DiplomatenVi er to år frem i tid, og rikets sikkerhet og økonomiske fremtid står på spill. Den aller første ambassadøren for The African Union Federation kan bli en sentral skikkelse i den økonomiske fremtiden for Norge, hvor planen er å investere stort i Afrika. Det afrikanske kontinents nøkkelrolle kommer mer og mer klart til uttrykk, og boken gir et overblikk over den økonomiske utviklingen i Afrika.

Ambassadør Geraldo er ikke helt overbevist om at Norges investeringer kommer den vanlige afrikaner til gode. Han er dessuten bekymret over gamle forestillinger og holdninger.

«The Diplomat» kan leses som en liten lærebok hvor forfatteren har brukt fiktive personer til å presentere faktastoff. Leseren blir introdusert for The Organization of African Unity, The African Union, Africa-China relasjonen,  og en statusrapport for Norge anno 2017.  Via smart bruk av memos og «diplomatic cables», gir forfatteren små oversiktsbilder av politikk og økonomi.

Gjennom Ambassadør Geraldos øyne betrakter vi Norge fra utsiden, på holdninger og verdier; han gir interessante observasjoner og refleksjoner over den «norske modellen» og den norske mentaliteten.

Historien tar oss med i en ambassadørs hverdag, og de politiske agendaene som kan ligge til grunn for moralske dilemmaer og diplomatiske relasjoner. Boken er spennende. Den plasserer Afrika i Norge og Norge i Afrika. Francis Stevens George er sannsynligvis den første forfatteren som beskriver økonomiske og politiske relasjoner mellom Afrika og Norge på denne måten.

Buying the book